Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.01.2017 31.03.2017 Nařízení Státní veterinární správy ohledně ptačí chřipky
MVDr. Martin Kuřítka
29.11.2016 14.12.2016 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
Jiří Tunka
06.09.2016 06.04.2017 Informace společnosti EON k ořezu dřevin okolo el. vedení
Jiří Tunka
05.09.2016 05.09.2017 Epidemie infekční žloutenky
Jiří Tunka
18.08.2016 04.09.2016 Počet a sídlo volebního oksrku
Jiří Tunka
18.08.2016 30.09.2016 Źádost o vydání voličského průkazu
Jiří Tunka
08.08.2016 25.08.2016 Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Jiří Tunka
06.06.2016 22.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
Jiří Tunka
12.05.2016 31.12.2016 Jak je to s cestovními doklady pro děti
MVDr. Martin Kuřítka
11.01.2016 28.01.2016 Oznámení záměru pronájmu nemovitosti
Jiří Tunka
01.01.2016 08.02.2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Účetní obce Bezkov
Jiří Tunka
27.10.2015 11.11.2015 Projekt kanalizace
Jiří Tunka
27.08.2015 12.09.2015 Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Znojmo
Jiří Tunka
18.08.2015 30.11.2015 Oprava silnice Znojmo - Hradiště
Jiří Tunka
03.06.2015 31.12.2015 Výměna průkazů ZTP
Jiří Tunka
04.05.2015 19.05.2015 Informace o návrhu územního rozhodnutí
Jiří Tunka
12.04.2015 20.05.2015 Informace k zápisu do Mateřské školy
Jiří Tunka
26.01.2015 12.02.2015 Návrh výroku: Rozhodnutí o umístění stavby
MVDr. Martin Kuřítka
02.01.2015 23.01.2015 Zahájení zjišťovacího řízení - Národní plán povodí Dunaje
MVDr. Martin Kuřítka
10.12.2014 25.12.2014 Seznamy dokumentů vyvěšených na eUD v letech 2007-13
MVDr. Martin Kuřítka