Úřední deska

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.11.2017 28.01.2018 Stanovení počtu a sídla volebního okrsku
Jiří Tunka
13.11.2017 28.01.2018 Stanovení počtu členů komise
Jiří Tunka
26.09.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR
Jiří Tunka
21.09.2017 29.09.2017 1. zasedání volební komise pro volby do PSPČR
Jiří Tunka
05.09.2017 22.09.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jiří Tunka
05.09.2017 22.09.2017 Stanovení počtu a sídla volebního okrsku
Jiří Tunka
01.09.2016 08.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Jiří Tunka
18.08.2016 04.09.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jiří Tunka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.11.2019 10.12.2019 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 246
Ing. Marek Pokorný
21.11.2019 10.12.2019 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 279/1
Ing. Marek Pokorný
19.09.2019 04.10.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Bezkov
Ing. Marek Pokorný
16.01.2019 28.02.2019 Veřejná vyhláška - změna č. 2 územního plánu Bezkova
Jiří Tunka
24.09.2018 08.11.2018 Veřejná vyhláška - změna č. 2 územního plánu Bezkova
Jiří Tunka
13.07.2018 01.08.2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 724
Jiří Tunka
13.07.2018 01.08.2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 725
Jiří Tunka
01.02.2018 01.08.2019 Chybně označený vlastník parcely, verze 2018
Jiří Tunka
31.07.2017 30.08.2017 Oznámení o návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Bezkov
Jiří Tunka
05.06.2017 05.07.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Jiří Tunka
03.04.2017 18.05.2017 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Jiří Tunka
02.01.2017 06.02.2017 Revize katastru nemovitostí za účelem digitalizace
Jiří Tunka