Úřední deska

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.12.2017 13.01.2018 Žádost o voličský průkaz
Jiří Tunka
22.11.2017 28.01.2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jiří Tunka
22.11.2017 28.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Jiří Tunka
22.11.2017 28.01.2018 Stanovení počtu a sídla volebního okrsku
Jiří Tunka
13.11.2017 28.01.2018 Stanovení počtu členů komise
Jiří Tunka
26.09.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR
Jiří Tunka
21.09.2017 29.09.2017 1. zasedání volební komise pro volby do PSPČR
Jiří Tunka
05.09.2017 22.09.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jiří Tunka
05.09.2017 22.09.2017 Stanovení počtu a sídla volebního okrsku
Jiří Tunka
01.09.2016 08.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Jiří Tunka
18.08.2016 04.09.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jiří Tunka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.07.2017 30.08.2017 Oznámení o návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Bezkov
Jiří Tunka
05.06.2017 05.07.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Jiří Tunka
03.04.2017 18.05.2017 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Jiří Tunka
02.01.2017 06.02.2017 Revize katastru nemovitostí za účelem digitalizace
Jiří Tunka
11.01.2016 02.03.2016 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci Zabaged
MVDr. Martin Kuřítka
02.02.2015 02.02.2018 Chybně označený vlastník parcely
Jiří Tunka

Veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.04.2018 25.05.2018 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitostí na rok 2018
Jiří Tunka
07.11.2017 30.11.2017 Veřejná vyhláška Mze - lesy
Jiří Tunka
18.09.2017 04.10.2017 Veřejná vyhláška Mze - lesy
Jiří Tunka