Úřední deska

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.02.2018 01.02.2028 Chybně označený vlastník parcely
Jiří Tunka

Veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.04.2018 25.05.2018 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitostí na rok 2018
Jiří Tunka

VaK - Vodovody a kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.04.2018 31.12.2018 Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK, verze k 23.4.
Jiří Tunka
04.12.2017 - Návrh rozpočtu VAK na rok 2018
Jiří Tunka
04.12.2017 - Návrh střednědobého výhledu VaK na léta 2019 - 2021
Jiří Tunka
30.06.2017 - Závěrečný účet VaK za rok 2016
Jiří Tunka

Rozpočty a závěrečné účty obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.05.2018 - Rozpočtové opatření 1/2018
Jiří Tunka
27.04.2018 - Schválený rozpočet na rok 2018
Jiří Tunka
26.04.2018 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Bezkov na rok 2018
Jiří Tunka
01.01.2018 - Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření v roce 2018
Jiří Tunka
14.12.2017 - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
Jiří Tunka
14.12.2017 - Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018
Jiří Tunka
10.12.2017 - Rozpočtové opatření 9/2017
Jiří Tunka
20.11.2017 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020
Jiří Tunka
20.11.2017 - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu na roky 2018 - 2020
Jiří Tunka
01.07.2017 - Závěrečný účet za rok 2016
Jiří Tunka

Veřejné vyhlášky obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.12.2015 - Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jiří Tunka
10.12.2015 - Vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Jiří Tunka
05.03.2015 - Vyhláška 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jiří Tunka
21.12.2010 - Vyhláčka č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
MVDr. Martin Kuřítka