Úřední deska

Informace poskytnuté dle zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.01.2019 - Žádosti a odpovědi za rok 2019
Jiří Tunka
11.04.2018 - Žádosti a odpovědi za rok 2018
Jiří Tunka
09.04.2017 - Žádosti a odpovědi za rok 2017
Jiří Tunka
26.10.2016 - Žádosti a odpovědi za rok 2016
Jiří Tunka
01.01.2002 - Výroční zprávy o poskytování informací
MVDr. Martin Kuřítka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.08.2019 01.08.2029 Chybně označený vlastník parcely, verze 2019
Ing. Marek Pokorný

Rozhodnutí a veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.10.2020 10.11.2020 Veřejná vyhláška JmK - aktualizace zásad územního rozvoje
Ing. Marek Pokorný
01.09.2020 - Rozpočtové opatření 5/2020
MVDr. Martin Kuřítka
19.03.2020 - Nařízení hejtmana nosit roušky
Ing. Marek Pokorný
13.03.2020 - Nouzový stav - COVID-9
Ing. Marek Pokorný
09.09.2019 31.12.2024 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda
Ing. Marek Pokorný
02.09.2019 31.12.2202 Veřejná vyhláška MZe - zalesňování smrkem
Ing. Marek Pokorný
04.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - lesy
Jiří Tunka
01.04.2019 31.12.2023 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů
Jiří Tunka

VaK - Vodovody a kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.07.2020 - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK za rok 2020, verze k 23.7. 2020
Ing. Marek Pokorný
21.07.2020 - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK za rok 2020, verze k 21.7. 2020
Ing. Marek Pokorný
08.06.2020 - Návrh závěrečného účtu VaK za rok 2019
Ing. Marek Pokorný
16.01.2020 - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK za rok 2020, verze k 16.1. 2020
Ing. Marek Pokorný
01.12.2019 - Návrh rozpočtu VAK na rok 2020
Ing. Marek Pokorný
01.12.2019 - Návrh rozpočtového výhledu VAK na léta 2021-2023
Ing. Marek Pokorný