Bezkov je starobylá obec. Nachází se na Jižní Moravě cca 10 km po silnici severozápadním směren od Znojma . Rozkládá se jednak v údolí kolem Gránického potoka a na kopci zvaném Háty. V současnosti má asi 220 obyvatel. Z památek lze jmenovat kapli z roku 1855 zasvěcenou neposkvrněnému početí Panny Marie a poklonu na rozcestí do Mašovic z roku 1799. Ze spolků v obci funguje pouze sbor dobrovolných hasičů, který se každým rokem zúčastňuje soutěží v hasičském útoku a pomáhá při kulturních a dalších obecních akcích.

Dopravní spojení

Bezkov je pomyslnou křižovatkou, do okolních obcí vede celkem 5 cest. Bezkov přitom leží mimo hlavní dopravní tepny, takže se ve vsi relativně klid. Veřejnou dopravu zajišťuje autobusová linka 817 ze Znojma - do Čížova. Provozuje ji Znojemská dopravní společnost Psota. Autobus jezdí přes den v intervalu 2-3 hodiny.

Více zde: Jízdní řád

Inženýrské sítě

Rozvod elektřiny a telefonů, vodovod + hydranty, rozvod plynu, kanalizace na povrchovou vodu. Čistička odpadních vod v sousedních Citonicích, vysílač bezdrátového širokopásmového internetu firmy Videon - Znojmo.

Akce konané v obci

Vždy počátkem roku se koná obecní ples, v červnu potom hasičské závody většinou spojené s dětským dnem a počátkem října posvícení. Mimo oficiální organizaci probíbá též pálení čarodějnic.

Historie Bezkova

První písemná zmínka pochází z roku 1252, která potvrzuje rozhodnutí z roku 1240 o přidělení Bezkova pod správu Proboštstí na Hradišti. Bezkov byl vždy obcí ryze českou, k poněmčení došlo pouze při osídlení po třicetileté válce, později se obec vrýázila ke své původní národnosti . V roce 1868, v době Národního obrození, podal místní starosta Dominik Frnaz na okresním hejtmanství dorazný protest, aby hejtmanství posílalo českým obcím dopisy a nařízení v řeči mateřské a aby starostům bylo v úředních dnech přednášeno v moravské řeči.

První světová válka zasáhla obec pouze tak, že byli odvedeni muži na vojnu a probíhaly pravidelné sbírky potravin, peněz, kovů, látek a dalších věcí. Z kaple byl zabaven větší zvon o váze 150 kg.

V době hospodářské krize byla do vsi zaváděna elektřina. Spousta místních tak našla příležitost k práci při stavbě místní sítě. Ke slavnostnímu spuštění došlo 17. června 1931. V roce 1937 byl do vsi zaveden telefon. 

Po zabrání pohraničních obcí Německem v roce 1938 se Bezkov s Mašovicemi na přechodnou dobu ocitnul na uzavřeném ostrově, protože S německými obcemi Milíčovice, Lukon a Podmolí byly zabrány také ryze české Citonice, takže do vnitrozemí z Bezkova nevedla žádná cesta. Přístup byl možný pouze přes mokré louky a potok bez mostku. Za 6 týdnů byly Citonice vráceny a němci zabrali Mašovice.

Více zde:
Kronika obce Bezkova 
Staré fotoalbum s komentáři