Úřední deska

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.11.2017 28.01.2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jiří Tunka
22.11.2017 28.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Jiří Tunka
22.11.2017 28.01.2018 Stanovení počtu a sídla volebního okrsku
Jiří Tunka
13.11.2017 28.01.2018 Stanovení počtu členů komise
Jiří Tunka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.02.2015 07.09.2026 Chybně označený vlastník parcely
Jiří Tunka

VaK - Vodovody a kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.12.2017 - Návrh rozpočtu VAK na rok 2018
Jiří Tunka
04.12.2017 - Návrh střednědobého výhledu VaK na léta 2019 - 2021
Jiří Tunka

Rozpočty a závěrečné účty obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.12.2017 - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
Jiří Tunka
20.11.2017 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020
Jiří Tunka
20.11.2017 - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu na roky 2018 - 2020
Jiří Tunka
01.07.2017 - Závěrečný účet za rok 2016
Jiří Tunka
20.04.2017 - Schválený rozpočet na rok 2017
Jiří Tunka

Veřejné vyhlášky obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.12.2015 - Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jiří Tunka
10.12.2015 - Vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Jiří Tunka
05.03.2015 - Vyhláška 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jiří Tunka
21.12.2010 - Vyhláčka č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
MVDr. Martin Kuřítka
21.12.2010 - Vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
MVDr. Martin Kuřítka
12.05.2004 - Vyhláška č. 1/2004 - Požární řád obce
MVDr. Martin Kuřítka

Zasedání, zápisy a usnesení zastupitelstva obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.01.2005 - Všechny usnesení a zápisy ze zastupitelstva
MVDr. Martin Kuřítka

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.12.2017 - Změna postupů při povolování kácení kvůli stavbám
Jiří Tunka