Úřední deska

Informace poskytnuté dle zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.01.2019 - Žádosti a odpovědi za rok 2019
Jiří Tunka
11.04.2018 - Žádosti a odpovědi za rok 2018
Jiří Tunka
09.04.2017 - Žádosti a odpovědi za rok 2017
Jiří Tunka
26.10.2016 - Žádosti a odpovědi za rok 2016
Jiří Tunka
01.01.2002 - Výroční zprávy o poskytování informací
MVDr. Martin Kuřítka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.01.2020 01.03.2020 Oznámení částečné revize katastru nemovitostí
Ing. Marek Pokorný
30.01.2020 01.03.2020 Vyhlášení obnovy katastrálního operátu do digitální podoby
Ing. Marek Pokorný
01.08.2019 01.08.2029 Chybně označený vlastník parcely, verze 2019
Ing. Marek Pokorný

Rozhodnutí a veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.09.2019 31.12.2024 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda
Ing. Marek Pokorný
02.09.2019 31.12.2202 Veřejná vyhláška MZe - zalesňování smrkem
Ing. Marek Pokorný
04.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - lesy
Jiří Tunka
01.04.2019 31.12.2023 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů
Jiří Tunka

VaK - Vodovody a kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.01.2020 - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK za rok 2020, verze k 16.1. 2020
Ing. Marek Pokorný
01.12.2019 - Návrh rozpočtu VAK na rok 2020
Ing. Marek Pokorný
01.12.2019 - Návrh rozpočtového výhledu VAK na léta 2021-2023
Ing. Marek Pokorný
03.06.2019 - Návrh závěrečného účtu VaK za rok 2018
Ing. Marek Pokorný

Rozpočty a závěrečné účty obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.12.2019 - Rozpočtové opatření 9/2019
Ing. Marek Pokorný
17.12.2019 - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
Ing. Marek Pokorný
17.12.2019 - Oznámení o zveřejněné pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020
Ing. Marek Pokorný
02.12.2019 - Rozpočtové opatření 8/2019
Ing. Marek Pokorný