Z Bezkova:

Od 25. květka je otevřena Mateřská škola, podmínky na webu školky.

Od 17. května jsou slouženy bohoslužby v našem kostele, maximálně pro 100 lidí.

Obec Bezkov děkuje všem, kdo se zapojili do akce šití roušek, vybralo se celkem 70 roušek, které potom byly rozdány občanům nad 65 let.

Plánované společenské akce v Bezkově se do odvolání ruší.

Mateřská škola Bezkov je do odvolání uzavřena, podrobnosti, obecní knihovna taktéž.

Obec Bezkov žádá občany, aby úřední i jiné záležitosti řešili radši po telefonu nebo e-mailem, viz. kontakty, a na obecní úřad chodili pouze v neodkladných záležitostech.

Občané, kteří budou potřebovat pomoci pro zajištění životních potřeb (vyzvednout léky, nakoupit potraviny atd.) a nemohou se v tomto obrátit na svoji rodinu, mohou požádat o pomoc obecní úřad.

Žádáme občany, aby se v současné situaci chovali zodpovědně, maximálně omezili sdružování více osob, návštěvy obchodů a institucí.

Desatero opatření pro všechny

 1. Myjte si ruce!
 2. Nedotýkejte se oči, nosu, tváří.
 3. Používejte jednorázové utěrky, kapesníky.
 4. Používejte ochranné rukavice, respirátory, roušky i ty látkové mají smysl!
 5. Při kašlání si ústa zakryjte rukávem nebo loktem.
 6. Vyhýbejte se shluku lidí (odstup minimálně 2 metry) a omezte osobní kontakt.
 7. Vyvarujte se kontaktu s nemocnými.
 8. Dbejte na dostatečný příjem vitamínů a pitného režim, větrejte.
 9. Sledujte aktuální dění a informace.
 10. A hlavně, pokud se necítíte dobře, zůstaňte prosím doma!

Při podezření na nakažení?!

 • Zavolejte svému praktickému lékaři nebo na krajskou hygienickou stanici a domluvte se na dalším postupu. V případě ohrožení zavolejte na linku 1212, která je speciálně zřízena pro aktuální situaci.
 • Zůstaňte v izolaci.
 • Nasaďte si respirátor nebo roušku a rukavice.

Více na https://koronavirus.mzcr.cz/

Ostatní návody

Doporučení ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků

Doporučení pro zacování psychické pohody

Jak s dětmi mluvit o koronaviru

FCC: Popelářské desatero

Svoz odpadu od občanů v karanténě

MŽP: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemiekoronavirové pandemie (obdoba popelářského desatera)

Opatření ministerstev ČR

Od 20. dubna dochází k postupnému uvolňování podnikatelských a dalších činností, více na www.vlada.cz.

Od 20.3. 2020 jsou otevírací hodiny v obchodech 8:00 - 9:00 vyhrazeny pouze pro osoby ve věku nad 65 let.

Česká pošta omezuje provoz na svých pobočkách, více na ceskaposta.cz/....

Dne 16.3.2020 vyhlásila vláda omezení volného pohybu osob, podrobnosti a výjimky jsou na www.vlada.cz/...

Dne 12.3.2020 vyhlásila Vláda ČR od 14:00 12.3.2020 nouzový stav pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronoviru na území ČR (Usnesení Vlády ČR je přílohou).

V důsledku vyhlášení nouzového stavu byla zavedena dočasná ochrana vnitřních hranic ČR (Vyhlášení + výčet hraničních přechodů je přílohou). Do Rakouska lze přejít pouze přes Hatě, pracující v Rakousku mohou též přes Hevlín a Vratěnín.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo nový informační web https://koronavirus.mzcr.cz/

Krajský úřad JMK zřídil za účelem odlehčit přetížené informační linky krajské hygienické stanice speciální informační linku na čísle 800 129 921, která začala fungovat 12.3.2019 ve 12:00. Na lince se bude střídat šest krajskou hygienickou stanicí proškolených zaměstnanců KrÚ JMK a postupně se přidají i členové Českého červeného kříže Brno-město a Vodní záchranné služby Brno-město. Bude v provozu od 7:00 do 19:00 v pracovních dnech i o víkendech. 

Pro aktuální a pravdivé informace sledujte oficiální weby MZ ČR (https://www.mzcr.cz/), popř. MV ČR (https://www.mvcr.cz/) a Jihomoravského kraje (https://www.kr-jihomoravsky.cz/...)