Z Bezkova:

Obec Bezkov děkuje všem, kdo se zapojili do akce šití roušek, vybralo se celkem 70 roušek, které potom byly rozdány občanům nad 65 let.

Plánované společenské akce v Bezkově se do odvolání ruší.

Mateřská škola Bezkov je do odvolání uzavřena, podrobnosti, obecní knihovna taktéž.

Obec Bezkov žádá občany, aby úřední i jiné záležitosti řešili radši po telefonu nebo e-mailem, viz. kontakty, a na obecní úřad chodili pouze v neodkladných záležitostech.

Občané, kteří budou potřebovat pomoci pro zajištění životních potřeb (vyzvednout léky, nakoupit potraviny atd.) a nemohou se v tomto obrátit na svoji rodinu, mohou požádat o pomoc obecní úřad.

Žádáme občany, aby se v současné situaci chovali zodpovědně, maximálně omezili sdružování více osob, návštěvy obchodů a institucí.

Desatero opatření pro všechny

 1. Myjte si ruce!
 2. Nedotýkejte se oči, nosu, tváří.
 3. Používejte jednorázové utěrky, kapesníky.
 4. Používejte ochranné rukavice, respirátory, roušky i ty látkové mají smysl!
 5. Při kašlání si ústa zakryjte rukávem nebo loktem.
 6. Vyhýbejte se shluku lidí (odstup minimálně 2 metry) a omezte osobní kontakt.
 7. Vyvarujte se kontaktu s nemocnými.
 8. Dbejte na dostatečný příjem vitamínů a pitného režim, větrejte.
 9. Sledujte aktuální dění a informace.
 10. A hlavně, pokud se necítíte dobře, zůstaňte prosím doma!

Při podezření na nakažení?!

 • Zavolejte svému praktickému lékaři nebo na krajskou hygienickou stanici a domluvte se na dalším postupu. V případě ohrožení zavolejte na linku 1212, která je speciálně zřízena pro aktuální situaci.
 • Zůstaňte v izolaci.
 • Nasaďte si respirátor nebo roušku a rukavice.

Více na https://koronavirus.mzcr.cz/

Ostatní návody

Doporučení ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků

Doporučení pro zacování psychické pohody

Jak s dětmi mluvit o koronaviru

FCC: Popelářské desatero

Svoz odpadu od občanů v karanténě

MŽP: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemiekoronavirové pandemie (obdoba popelářského desatera)

Opatření ministerstev ČR

Od 20.3. 2020 jsou otevírací hodiny v obchodech 8:00 - 9:00 vyhrazeny pouze pro osoby ve věku nad 65 let.

Česká pošta omezuje provoz na svých pobočkách, více na ceskaposta.cz/....

Dne 16.3.2020 vyhlásila vláda omezení volného pohybu osob, podrobnosti a výjimky jsou na www.vlada.cz/...

Dne 12.3.2020 vyhlásila Vláda ČR od 14:00 12.3.2020 nouzový stav pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronoviru na území ČR (Usnesení Vlády ČR je přílohou).

V důsledku vyhlášení nouzového stavu byla zavedena dočasná ochrana vnitřních hranic ČR (Vyhlášení + výčet hraničních přechodů je přílohou). Do Rakouska lze přejít pouze přes Hatě, pracující v Rakousku mohou též přes Hevlín a Vratěnín.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo nový informační web https://koronavirus.mzcr.cz/

Krajský úřad JMK zřídil za účelem odlehčit přetížené informační linky krajské hygienické stanice speciální informační linku na čísle 800 129 921, která začala fungovat 12.3.2019 ve 12:00. Na lince se bude střídat šest krajskou hygienickou stanicí proškolených zaměstnanců KrÚ JMK a postupně se přidají i členové Českého červeného kříže Brno-město a Vodní záchranné služby Brno-město. Bude v provozu od 7:00 do 19:00 v pracovních dnech i o víkendech. 

Pro aktuální a pravdivé informace sledujte oficiální weby MZ ČR (https://www.mzcr.cz/), popř. MV ČR (https://www.mvcr.cz/) a Jihomoravského kraje (https://www.kr-jihomoravsky.cz/...)