Ve dnech 5 - 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstva obce Bezkova

Výsledky voleb zde

Ustavující zasedání nového zastupitelstva, na kterém se zvolí nový starosta a místostarosta, proběhne v pondělí 5. listopadu 2018 v 19:00 hodin na Obecním úřadě.

Tato schůze je veřejná.