V roce 2014 byl poprvé slavnostně zahájen advent. Po úvodním proslovu starosty Jiřího Tunky se ujal slova náš farář, probošt Josef Hudec, který potom požehnal adventní věnec a betlém pod vánočním stromem. Následně se rozsvítil vánoční strom a nové reflektory, které budou napořád osvětlovat bezkovskou kapli. Na přistaveném vleku, který posloužil jako pódium, vystoupily děti z mateřské školy s krátkým pásmem vánočních písní. Následovalo krátké vystoupení starších děvčat. Překapením na konci akce se pak stal ohňostroj. Během akce byl podáván nealkoholický punč a probíhala ochutnávka různých pokrmů. Bohužel začátek akce v prvním ročníku mírně kazilo mžení, které je zachyceno na některých fotografiích. O to větší spokojenost byla s akcí, která se, doufejme, stane tradicí. Akci uvítaly především děti, ale i pro dospělé to byla příležitost k zastavení od každodenního shonu. V roce 2015 se akce úspěšně zopakovala, tentokrát už bez mžení.

V pozdějších letech byly adventní neděle obohaceny o vystoupení dechových kapel Sokolky v roce 2016, Dubňanky v roce 2017, Amatérů v roce 2018.

Zahájení adventu 2018

Zahájení adventu 2017

Vystoupení dechovky Dubňanka

Zahájení adventu 2016

Vystoupení dechovky Sokolka

Besídka mateřské školky 

Vystoupení countryskupiny Paroháči

Zahájení adventu 2015

Zahájení adventu 2014